Penetron reduce amprenta de carbon a structurii din beton

Scădeți Semnificativ Amprenta Emisiilor De Carbon A Structurii De Beton Cu PENETRON ADMIX®

Termeni și Condiții

Aplicare în
mediu umed

Fără
membrană

Tehnologie cristalină
activa permanent

Experiență
de peste
50 de ani

Prezent
în peste
165 de țări

Crește durata de viață
a betonului cu
peste 60 de ani

Termeni și Condiții

Termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Penetron Romănia şi fiecare Utilizator care utilizează acest site

1. Definiții și termeni

 • Penetron România este denumire comercială a SC Best Import Products Penetron SRL, persoană juridică cu sediul în Brașov, jud. Brașov Str. Mierlei 16, înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J08/1620/2004, cod unic de înregistrare RO 16590854
 • Vânzător: Penetron România
 • Cumpărător – orice persoana fizica cu vârsta peste 18 ani, persoana juridica sau entitate juridica care face o Comanda.
 • Cont – secțiune din Site care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil de corectitudinea informațiilor introduse la crearea Contului ca sunt corecte, complete și actualizate.
 • Site – web site-ul de prezentare și informare găzduit la adresa penetron.ro, penetron-romania.eu precum și subdomeniile acestuia.
 • Comanda – document electronic ce intervine intre Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
 • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, ce pot fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
 • Conținut :
  • Informațiile de pe Site vizualizate sau accesate;
  • conținutul e-mail-urilor trimise de Cumpărători către Vânzător;
  • informațiile comunicate Vânzător, Cumpărătorului;
  • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date ale acestuia.
  • Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis ce conține informații cu privire la produse și servicii, informații cu privire la oferte sau promoții.
  • Specificații – descrierile Bunurilor si Serviciilor.
 • Utilizator înseamnă persoana fizică ce accesează Site-ul, își face un Cont și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor și Serviciilor oferite de Penetron România.

2. Documente Contractuale

 1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul derulează operațiunile comerciale.
 2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
 3. Contractul se considera încheiat intre Vânzător și Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
 4. Documentele si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site sau e-mail stau la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător pentru Bunurile achiziționate.

3. Politica de Vânzare Online

 1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.
 2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza direct, telefonic sau prin e-mail
 3. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei și includ T.V.A.
 4. Informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezinta o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. Dreptul de Proprietate Intelectuală și Industrială

 1. Conținutul, astfel cum este definit la 1. Definiții și termeni, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, text și multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea Penetron România sau a proprietarilor de drept.
 2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea,, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Penetron România, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Penetron România asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Penetron România.
 3. Orice Conținut la care Clientul/ Cumpărătorul/ Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre Penetron România și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea Penetron România cu referire la acel Conținut.
 4. Clientul/ Cumpărătorul/ Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.
 5. În cazul în care Penetron România conferă Clientului/ Cumpărătorului/ Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Penetron România pentru respectivul Client/ Cumpărător/ Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, In timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Penetron România
 7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5. Solicitarea unei cotații de preț / Comanda

 1. Clientul/Cumpărătorul poate solicita o Cotație de Preț sau / și efectua Comenzi pe Site, prin completarea formularelor dedicate pe site. Adăugarea unui Bun/Serviciu in formular, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
 2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
 3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului.
 4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese

6. Facturare - Plata

 1. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate la fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură proforma pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.
 2. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri si/sau Servicii vândute de Penetron România, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv in format electronic,
 3. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primească facturile in format electronic  sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menționată în comandă

7. Livrarea Bunurilor și Serviciilor

 1. Bunurile vor fi livrate, după caz prin curier rapid sau pot fi ridicate de la Sediul Vânzătorului.
 2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

8. Garanții

 1. Toate Bunurile comercializate de către Penetron România, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale și provin din surse autorizate de producător.

9. Transferul Proprietății

 1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului in locația indicata în Comandă

10. Răspunderea

 1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
 2. Vânzătorul iși rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.

11. Folosirea COOKIE-urilor

 1. Vezi Cookies, care face parte din prezentul Document.

12. Forța Majoră

 1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
 2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.